Ceník služeb

Účetnictví a Daňová evidence

Při stanovení ceny účetnictví či daňové evidence přistupuji ke každému individuálně. Záleží mj. na dodaných dokladech, jejich počtu, počtu zaměstnanců a jiných požadavcích klienta.

Cena u Daňové evidence: 10 – 20 kč za položku,
minimální měsíční paušál 500,- kč u neplátce a 700,-kč u plátce DPH.

Cena u Podvojného účetnictví: 20-25 kč za položku
minimální měsíční paušál 600,-kč u neplátce a 1.000,-kč u plátce DPH.

Zpracování a zaslání DPH, KH a SH souhrnně 1000,-kč.

Konečně smluvená cena měsíčního paušálu zahrnuje zpracování účetnictví či daňové evidence, přiznání k DPH, souhrnné hlášení
a kontrolní hlášení. Dále při vedení a platbách déle než 6 měsíců také roční uzávěrku včetně Přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob, výkazů a přehledů na OSSZ a ZP.

Daňová přiznání

Daň z příjmu fyzických osob:

  • ze zaměstnání 350 – 500,-kč dle náročnosti
  • z podnikání, uplatnění paušálních výdajů z dodané částky od 900,-kč
  • z podnikání, dle skutečných výdajů z dodaných podkladů z DE od 1000,-kč
  • z podnikání, z dodaných podkladů z účetnictví od 1.500,-kč
  • přehled pro OSSZ a Zdravotní pojišťovnu 200,-kč/kus s daňovým přiznáním (300,-kč/kus samostatně)

Daň z příjmu právnických osob z podkladů z účetnictví od 1.500,-kč dle náročnosti.

Silniční daň 150,-kč za 1 vozidlo + 50,-  za každé další.

Mzdy a personalistika

  • nový zaměstnanec 150,-kč (100,- u DOPP) – jednorázově zahrnuje veškeré úkony při nástupu a případnému výstupu zaměstnance
  • DOPP do 10.000,-: 100,-kč/osoba
  • ostatní pracovní smlouvy a DOPP nad 10.000,-/měsíc 150,-kč/osoba

Při vedení a platbách déle než 6 měsíců, zpracování Vyúčtování daní, Roční zúčtování daní a ELDP v ceně.

Konzultace, návštěva úřadu aj. 300,-kč/hod.